Żuławska Kolej Dojazdowa (ŻKD)

Kolej wąskotorowa (750 mm) na terenie powiatu nowodworskiego powstała na skutek wyodrębnienia ze struktur PKP części Gdańskich Kolei Dojazdowych. Właścicielem Żuławskiej Kolei Dojazdowej jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Obsługę kolejki zapewnia Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które było jednym z inicjatorów powstania ŻKD. W latach 2006-2008 operatorem kolejki było Stowarzyszenie Żuławskiej Kolei Dojazdowej. W 2009 roku, po wyroku sądowym potwierdzającym nieprawność rozwiązania umowy przez Starostwo, funkcję operatora ponownie pełni Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
Podstawą działalności Żuławskiej Kolei Dojazdowej są kolejowe przewozy turystyczne na liniach Nowy Dwór Gdański-Stegna Gdańska oraz Sztutowo-Mikoszewo Ujście Wisły. Czynione są również starania, aby reaktywować szlak Nowy Dwór Gdański – Ostaszewo dla całorocznych przewozów pasażerskich.